Categorieën
Centrumvisie Nieuws

Nieuwe feestverlichting – ontwerpers geselecteerd

Vijf ontwerpers geselecteerd

Vijf ontwerpers geselecteerd voor de volgende fase van “Hilversum Verlicht – Feestverlichting Mediastad Hilversum”

Stichting Centrum Hilversum is voornemens om, in samenwerking met Ondernemersvereniging HavenVaart en Ondernemersvereniging Gijsbrecht, een nieuw feestverlichtingsconcept te realiseren. Daarbij zoekt de stichting aansluiting bij het karakter van Hilversum als Mediastad. In een Open Oproep werd gevraagd om een portfolio en een visie op de opgave. De uitschrijver daagt ontwerpers daarbij uit om bewegend beeld, geluid en licht in hun idee te betrekken. Het uiteindelijke ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid van Hilversum Mediastad; is het hele jaar door te gebruiken, onder andere bij andere feestelijke evenementen zoals de Nike City Run en Hilversum Alive; en maakt de geschiedenis, architectuur en stedenbouw van Hilversum zichtbaar.

De beoordelingscommissie is verheugd over de kwaliteit van de inzendingen en heeft  vijf bureaus uitgenodigd om hun visie nader toe te lichten.

 • Forces for Architecture
 • Noorderlicht
 • Studio AVDC
 • Studio Tijdmakers/Fosfor Design
 • Wilhelmusvlug

Op 9 september 2018 worden de drie finalisten bekend gemaakt. Zij zullen een ontwerp maken, dat vanaf 18 oktober 2018 tentoon wordt gesteld in het Dudok Architectuur Centrum. Op 1 november 2018 lichten zij hun visie toe in een publiek toegankelijk stadsgesprek. De winnaar wordt op 22 november 2018 bekend gemaakt, waarmee de eerste fase van dit project is beëindigd. Vanaf januari 2019 zal Centrum Hilversum starten met het vervolgtraject.

Achtergrondinformatie

De beoordelingscommissie heeft gelet op de vooraf geformuleerde selectiecriteria, te weten:

 • Conceptuele kwaliteiten die spreken uit het ingezonden werk;
 • Mate waarin de visie aansluit op de opgave;
 • Affiniteit met media en technologie

De samenstelling van de beoordelingscommissie is dusdanig dat diverse disciplines zijn vertegenwoordigd en dat kennis van de lokale situatie ruimschoots voorhanden is. Een deel van de leden woont zelf in Hilversum. Daarnaast zijn zij deskundig op onder andere de gebieden architectuur, ontwerp, verlichting, winkels en culturele organisaties in het centrum van Hilversum, Media(stad), techniek en technische mogelijkheden.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

 • Jacco van de Ruit (Stichting Centrum Hilversum, voorzitter, geen stemrecht)
 • Lydia Fraaije (biomimicry-architect, lichtdeskundige)
 • Pieter van der Heijden (XPEX)
 • Stef van Breugel (Museum Hilversum)
 • Amin Usman (eigenaar boekwinkel Voorhoeve)
 • Annemarie van Lieshout (ondernemersvereniging HavenVaart)
 • Bas Hooijer (adviseur Openbare Verlichting, gemeente Amsterdam)
 • Anne Visser (directeur Hilversum City Marketing)

De secretaris van de jury en adviseur van de uitschrijver is Indira van ‘t Klooster, directeur van het Dudok Architectuur Centrum.