Hilversum scoort goed in koopstromenonderzoek

Hilversum scoort goed in koopstromenonderzoek

Share

In 2018 is een grootschalig koopstromenonderzoek gehouden. De resultaten zijn recent beschikbaar gekomen. In drie provincies zijn duizenden mensen gevraagd naar hun winkelbestemming en waardering van een aantal aspecten van hun winkelgebied. Dit onderzoek is ook uitgevoerd in 2011 en 2016. Vergeleken met 2016 scoort het centrum van Hilversum goed.

  • We realiseren een omzetgroei van ruim 5% (ca. 11 miljoen euro meer omzet).
  • De bezoekersaantallen in centrumgebieden daalden in 2018 gemiddeld met 8%. Hilversum kent ook een daling, maar deze is met 2% beperkt.
  • De waardering voor nagenoeg alle aspecten als winkelaanbod, evenementen, sfeer, uitstraling en veiligheid scoren hoger dan in 2016. Uitzondering zijn de  stallingsmogelijkheden voor de fiets. Ondanks dat deze fors zijn uitgebreid, is de beleving op dit moment nog anders. Met de opening van de inpandige fietsenstalling komend najaar verwachten we een hogere waardering.
  • Er zijn ook zorgen: de leegstand is gegroeid naar 20%. Daarvan komt 2/3 voor rekening van de nog leegstaande voormalige V&D. Ook de leegstand in het  aanloopgebied, zoals de Havenstraat, telt mee.

We zijn blij met deze cijfers. Onze inzet en samenwerking heeft effect. Het laat ook zien dat we er nog niet zijn!

Share