maandag, maart 19, 2018
Stationsgebied

Stationsgebied

Share

Herontwikkeling stationsgebied

We streven naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Afgelopen jaren hebben we hier, samen met marktpartijen, al volop in geïnvesteerd. De resultaten worden met onder meer het Marktplein en Hilvertshof ook steeds meer zichtbaar. We staan nog voor een aantal grote opgaven. De doorstroming op de centrumring loopt niet lekker wat veel ergernis geeft bij mensen (met name op marktdagen), het stationsgebied is deels verpauperd, de fietsparkeerproblemen zijn duidelijk zichtbaar en er is geen goede, logische verbinding tussen het station en het centrum. In het project Stationsgebied zoekt de gemeente met bewoners, ondernemers, partners, voor deze kwesties integraal een oplossing. Daarbij willen we van het stationsgebied een waardige en groene entree maken van Hilversum.

Concept stedenbouwkundig plan

Het concept stedenbouwkundig plan is klaar. Tijdens drie participatie- en informatieavonden hebben bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden hun ideeën kunnen geven. De reacties zijn door de gemeente waar mogelijk meegenomen in het plan en alternatieve ideeën hebben we onderzocht. Ook met professionele stakeholders zijn we in gesprek, waaronder NS, Provincie Noord-Holland, Connexxion en ProRail. Het concept plan is besproken in het college. De gemeenteraad heeft er nog geen besluit over genomen. Het college wil eerst een idee, dat uit de participatie naar voren kwam, verder onderzoeken. Bovendien wil de raad meer duidelijkheid over de aanhechting van het plan op de omgeving, waaronder de Koninginneweg. Het stedenbouwkundig plan, eventueel aangepast, wordt in december opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reageren en inspraak

Komende maanden zijn er bijeenkomsten van de klankbordgroepen Koninginneweg en Kleine Spoorbomen. In het najaar volgen weer twee informatiebijeenkomsten in het najaar.

Meer informatie: http://www.hilversum.nl/stationsgebied

 

Share