maandag, maart 19, 2018
Ondergrondse Verzamelcontainers

Ondergrondse Verzamelcontainers

Share

Afvalzakken het centrum uit

De gemeente werkt samen met de GAD aan realisatie van ondergrondse verzamelcontainers in het centrum van Hilversum. Doel is om alle losse afvalzakken van bewoners het centrum uit te krijgen. Dit zorgt voor een aantrekkelijker straatbeeld. Daarbij draagt het project bij aan doelstellingen op het gebied van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. Het is de bedoeling dat de verzamelcontainers op termijn ook voor ondernemers beschikbaar komen. Dit scheelt een fors aantal vervoersbewegingen in het centrum.

Participatiegroepen hebben meegedacht

Bewoners en ondernemers konden meedenken over de meest geschikte locaties. Bij de zoektocht naar geschikte locaties is onder meer gekeken een juiste spreiding van de containers over het centrum, verkeersveiligheid, beperking van overlast voor de omgeving en de fysieke ruimte die nodig is om de containers te kunnen legen. De eerste containers worden worden op 31 mei 2017 in het centrum geplaatst.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van de GAD is de voortgang van het project te volgen GAD Ondergrondse Verzamelcontainers.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. Tel.: 14035.

Share