maandag, maart 19, 2018
Monumenten

Monumenten

Share

Aanwijzing monumenten

De aantrekkingskracht van een centrum wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de gebouwen. In het centrum is de ontwikkelingsgeschiedenis van Hilversum goed terug te vinden. Uit de verschillende perioden zijn kenmerkende panden terug te vinden. Denk aan agrarische bebouwing, industrieel erfgoed, maar ook villa-achtige winkel/woonhuizen, enzovoorts. Verspreid over het centrum en in de directe omgeving bevinden zich historische panden die nog geen monument zijn, maar wel kenmerkend voor onze geschiedenis. De gemeente wil bijdragen aan het behoud van dergelijke waardevolle panden, door ze aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Onderzoek

In 2015 is door BBA, Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurhistorisch, een verkennend onderzoek verricht naar mogelijk waardevolle panden in het centrum en directe omgeving. Dit historisch onderzoek biedt interessante inzichten. Zie hier de link naar dit Onderzoek

Inventarisatie

Voorjaar/zomer 2016 heeft een nadere inventarisatie plaatsgevonden. Architectuurhistorica mevrouw drs. B. Giesen-Geurts heeft de panden bekeken en beschreven en archiefonderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt welke panden op de monumentenlijst geplaatst kunnen worden. De selectie heeft plaatsgevonden. Naar verwachting worden de nieuwe monumenten zomer 2017 definitief op de monumentenlijst geplaatst.

Waar vind ik meer informatie?
Via deze website blijf je op de hoogte van de voortgang. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Annette Koenders van de gemeente via tel.: 14035.

Share