maandag, maart 19, 2018
Kerkbrink

Kerkbrink

Share

Nieuwe toekomst Kerkbrink

In gesprekken met ondernemers, organisaties en vastgoedeigenaren is een gezamenlijk toekomstbeeld voor de Kerkbrink ontstaan. Qua profiel is de toekomstige Kerkbrink te typeren als culinair en cultureel. Door onder meer het op termijn laten vervallen van de busroute en een deel van de fietsroutes ontstaat een aantrekkelijk, obstakelvrij plein.

Afgelopen periode is het toekomstbeeld nader uitgewerkt. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het opnieuw inrichten van de openbare ruimte onvoldoende is om van de Kerkbrink een levendig plein te maken en bij te dragen aan een beter functioneren van de winkelstraten in de omgeving.

Verkenning (media)cultuur en horeca

Een breder traject, waarbij het toevoegen van programma (cultuur en horeca) in de panden rond de Kerkbrink centraal staat en herinrichting een afgeleide is, biedt volgens wethouder Voorink een betere kans van slagen. De gemeente verkent met culturele organisaties en partijen rond de Kerkbrink of dit programma op de Kerkbrink haalbaar is. De uitkomsten van deze verkenning zijn naar verwachting zomer 2017.

Waar vind ik meer informatie?

Via deze website blijft u op de hoogte van de voortgang. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. Tel.: 14035.

Share