maandag, maart 19, 2018
Gooilandplein – Groest Zuid

Gooilandplein – Groest Zuid

Share

Een aantrekkelijker centrum is beter bereikbaar

Gemeente en centrumpartners willen het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers, (culturele) organisaties en bewoners. Het verbeteren van de bereikbaarheid is daarbij een van de speerpunten.

In de zomer van 2017 worden Groest-Zuid en Gooilandplein aangepakt. De beoogde herinrichting van de Emmastraat (met het terugbrengen van tweerichtingsverkeer) gaat vooralsnog niet door. Wel wordt komende maanden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de bewegwijzering naar en in het centrum nog verder te verbeteren.

Het project Gooilandplein – Groest heeft tot doel:

  • realisatie van een kenmerkende, groene stadsentree op het Gooilandplein met een betere doorstroming door realisatie van een bypass van Langestraat naar Emmastraat met behoud van ruimte voor de fiets en een goede oversteekbaarheid;
  • herinrichting van Groest Zuid tot een bij de functie passende uitstraling en daarmee vergroting van de ‘leesbaarheid’ en veiligheid.

In het gebieden worden gelijktijdig ondergrondse verzamelcontainers geplaatst in samenwerking met de GAD. Met de extra bomen die geplant zullen worden op het Gooilandplein wordt bijgedragen aan de wens het centrum te vergroenen.

Waar vind ik meer informatie?

Via deze website blijft u op de hoogte van de voortgang. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. Tel.: 14035.

Share