zaterdag, december 16, 2017
Gevelherstelfonds

Gevelherstelfonds

Share

Financiële bijdrage voor herstel van gevels

Het Gevelherstelfonds is per 1 januari 2016 ingesteld voor een periode van 2 jaar. Met deze stimuleringsregeling stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren en ondernemers de gevels van hun panden te herstellen om zodoende bij te dragen aan een aantrekkelijker centrum. In 2016 zijn de eerste aanvragen gehonoreerd. Voor een aantal panden zijn de werkzaamheden inmiddels ook afgerond. Het gaat om de panden van Van Schijndel (Schoutenstraat), PUURBroeken (Kerkstraat), Rituals (Kerkstraat) en het voormalig Meddens pand (Kerkstraat). De investeringen vormen een aanzienlijke verbetering van de uitstraling. De aanpassingen sluiten aan bij de oorspronkelijke kenmerken van het pand en zijn de aanpassingen geïnspireerd op het oorspronkelijk ontwerp.

Begin 2017 is de regeling herzien. Dit heeft geleid tot een nieuwe regeling per 7 maart 2017 waarbij het gebied waarop het gevelherstelfonds van toepassing is, is vergroot. Op deze manier kunnen meer pandeigenaren van de regeling gebruik maken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,- per pand. Op= Op.

Kenmerkende gebouwen

Door herstel van gevels worden de kwaliteiten van panden in het centrum weer zichtbaar en neemt de waardering en acceptatie van het centrum toe. Uitgangspunt is dat het fonds bijdraagt aan investeringen die zorgen voor een kwaliteitsniveau dat boven het welstandsniveau uitstijgt.

Het centrum wordt gekarakteriseerd door verschillende typen bebouwing. Hieruit is de ontstaansgeschiedenis van Hilversum af te lezen. Zowel agrarische bebouwing, als industrieel erfgoed, villa-achtige winkel/woonhuizen en panden uit de perioden daarna. Uit de verschillende perioden zijn verspreid over het centrum kenmerkende gebouwen te vinden. Deze verscheidenheid kan als een kenmerkende eigenschap worden gezien.

Bijdrage kwaliteitsniveau

De verschillende kwaliteiten van panden in het centrum zijn vaak niet meer goed herkenbaar. Bijvoorbeeld door opzichtige reclame of pragmatische wijzigingen zoals winkelpuien die niet passen bij de bovenbouw of toepassing van goedkope materialen en verwijdering van ornamenten in de loop van de tijd. Het gevelherstelfonds draagt bij aan investeringen die zorgen voor een kwaliteitsniveau dat boven het welstandsniveau uitstijgt. Door het stimuleren van gevelherstel zal de waardering en acceptatie van het centrum toenemen. Het fonds vormt een concrete uitwerking op de Centrumvisie.

Waar vind ik meer informatie?

De documenten treft u hieronder aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Drost, programmamanager centrum via 035-629 2067 of m.drost@hilversum.nl

Inspiratiedocument
Subsidieregeling Gevelherstelfonds 2017
Aanvraagformulier
Melding aanvang werkzaamheden
Gereedmelding

Verbeelding Gevelherstelfonds 2017

Share