maandag, mei 21, 2018
Enquete IBP

Enquete IBP

Share

Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum

De afgelopen 10 jaar is er hard gewerkt aan het Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum (IBP): Met het IBP moet Hilversum bereikbaar en leefbaar blijven. Het IBP is een samenhangend pakket van herinrichtingsprojecten, vooral op de ‘buitenring’ van Hilversum. Van 2006 tot en met 2014 zijn deze deelprojecten gerealiseerd en tussentijds geëvalueerd.

Nu het IBP gereed is evalueert de gemeente het plan en bekijkt of de doelstellingen zijn gehaald. Daarbij zijn niet alleen de ervaringen van bewoners, maar ook van ondernemers, bedrijven, stichtingen en organisaties in Hilversum is daarin van groot belang. Daarom hebben wij u deze uitnodiging tot deelname aan deze evaluatie toegestuurd. Die meningen wil de gemeente inventariseren door middel van een digitale online enquête. Hierin kunt u naast de beantwoording van de vragen ook suggesties voor verbeteringen doorgeven.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Al uw antwoorden op deze enquête zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Aan het einde van deze enquête vragen wij u ook of u blijvend lid wil worden van het ondernemerspanel voor deelname aan meer enquêtes in de toekomst. De verwachting is, als u lid wilt worden, dan jaarlijks rond de 4 enquêtes per email zult ontvangen. Het betreft dan onderwerpen die samenhangen met thema’s die relevant zijn voor gemeente Hilversum en voor u als ondernemer en uw bedrijf of organisatie.

U kunt de vragenlijst vanaf heden tot en met zondag 17 september 2017 invullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 8-10 minuten van uw tijd in beslag.

Start de enquete

Het beantwoorden van de vragen kan op elk moment worden onderbroken, om vervolgens op een later tijdstip te worden hervat. Hiervoor klikt u dan nogmaals op bovenstaande link en u komt dan in de vragenlijst op het punt waar u de vorige keer bent gestopt.

Gemeente Hilversum werkt samen met Research 2Evolve, een onafhankelijk full-service onderzoeksbureau. Het bureau staat borg voor een zorgvuldige behandeling van vertrouwelijke onderzoekgegevens. De antwoorden die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw deelname!

Share

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*