maandag, maart 19, 2018
Beleidskaders

Beleidskaders

Share

Nieuwe beleidskaders

In de Centrumvisie is een actualisatie van de beleidskaders aangekondigd. Op 1 juni vergadert de Commissie Economie & Bestuur over het nieuwe detailhandelskader. Het horecakader is reeds vastgesteld in maart 2016. Aan het evenementenkader wordt nog gewerkt.

Horecakader

Het oude horecakader stamde uit 1998. Sinds de vaststelling van dit integraal horecabeleid is het kader enkele keren op onderdelen herzien. Het was tijd voor een volledige herziening. Met het nieuwe horecakader zetten de gemeente en horecasector de stad nog beter op de kaart en wordt aangesloten bij de ambities op het vlak van centrum en Mediastad.

Het horecakader is mede tot stand gekomen op basis van inbreng van ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hilversum en bewoners. Hiervoor zijn in totaal negen bijeenkomsten georganiseerd.

Met het nieuwe horecakader wordt ingezet op:

  • het vergroten van het onderscheidend vermogen van de horeca;
  • een actueel en uitnodigend kader dat gastvrij is voor (nieuwe) ondernemers;
  • blijvende inzet op veilige en beheersbare horeca.

Detailhandel

Het huidige detailhandelskader (Uitwerkingsnota Detailhandel en Horeca) dateert van 2008. In de Centrumvisie zijn reeds een aantal uitgangspunten geformuleerd. De Centrumvisie is, naast de Visie op De Gijsbrecht, in dit nieuwe kader verwerkt. Verder zijn voor het centrum met name relevant.

  • De inzet op een compacte winkelstructuur in het centrum met gebiedsprofielen waardoor de verschillende delen van het centrum versterkt worden.
  • Inzicht in relevante ontwikkelingen, zoals wijziging van consumentengedrag (internetwinkelen, blurring ) en de ruimtelijke consequenties daarvan.
  • Een intensieve samenwerking tussen vastgoedeigenaren, makelaars en ondernemers gericht op acquisitie van nieuwe ondernemers en daarmee het terugdringen van leegstand.
  • Een gedragen, concrete aanpak van het randgebied, met focus op transformatie van structureel leegstaande panden.

Het Detailhandelskader wordt 1 juni besproken in de Commissie Economie & Bestuur. De Gemeenteraad besluit naar verwachting op 7 juni over het kader.

Waar vind ik meer informatie?

Via deze website blijf je op de hoogte van de voortgang. Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Marije Drost van de gemeente via tel.: 14035.

Share