maandag, mei 21, 2018

Auteur Archieven: Marin van der Spaa

Citymarketing

Citymarketing Hilversum komt er! De gemeenteraad heeft voor de verdere marketing van heel Hilversum een historisch besluit genomen. Begin 2018 start de stichting Hilversum Marketing als uitvoeringsorganisatie om het verhaal van Hilversum verder te vertellen. Doel van de organisatie is Hilversum te positioneren als aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Als stichting Centrum Hilversum blijven wij ... Lees meer »

Aanpak fietsparkeren

Aanpak fietsparkeren in centrum Na de zomer start de gemeente met het optimaliseren van het fietsparkeren. Het plan is om vanaf dit najaar tussen de 400 à 500 extra fietsenrekken te plaatsen op de Kerkbrink, 's Gravenlandseweg, Herenstraat, Markt, Groest en Spuisteeg. Binnen het voetgangersgebied komt een fietsparkeerverbodszone. De rekken in de entree van de Gooische Brink worden verplaatst en de witte vakken bij de Douglas worden verwijderd. Buiten het voetgangersgebied wil de gemeente het stallen op ongewenste plekken tegengegaan met witte verbodsvakken. Dit najaar, start de gemeente, in samenwerking met Centrum Hilversum, een gedragscampagne om het plaatsen van fietsen op de daarvoor bestemde plekken te stimuleren. Na de gedragscampagne volgt er handhaving. Dan worden fietsen die niet op de juiste plek zijn gestald, verwijderd en kunnen ze, op termijn tegen een vergoeding, afgehaald worden. De beoogde afhaalcentrale is de fietskelder op de hoek Kerkbrink/Havenstraat. Voor de langere termijn zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden voor grote, inpandige fietsparkeervoorzieningen in het centrum. Voor vragen of ideeën kunnen ondernemers contact opnemen met de projectleider Marieke Koopmans, telefoon 06 229 226 27 of mail m.koopmans@hilversum.nl

Extra fietsparkeerplaatsen Er is behoefte aan extra fietsparkeerplaatsen in het centrum van Hilversum. In oktober en november heeft de gemeente daarom 130 extra fietsparkeerplaatsen op de Markt en 94 extra parkeerplaatsen op de Kerkbrink gerealiseerd. In december werken we aan 300 extra plekken op de Groest en in de Spuisteeg. Om ruimte te maken voor fietsenrekken en fietsleunhekken verwijderen wij ... Lees meer »

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Het voorontwerpbestemmingsplan Centrum is gereed voor inspraak. In dit nieuwe bestemmingsplan zijn o.a. de nieuwste zaken op het gebied van horeca en detailhandel geregeld. Daarnaast bestemt het de bestaande situatie, dat wil zeggen dat dat gaat om een goede en eigentijdse regeling van de bestaande stedenbouwkundige en cultuurhistorische situatie. Het voorontwerp is met name bedoeld om reacties te ... Lees meer »

Enquete IBP

Header IBP centrumhilversum

Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum De afgelopen 10 jaar is er hard gewerkt aan het Integraal bereikbaarheidsplan Hilversum (IBP): Met het IBP moet Hilversum bereikbaar en leefbaar blijven. Het IBP is een samenhangend pakket van herinrichtingsprojecten, vooral op de ‘buitenring’ van Hilversum. Van 2006 tot en met 2014 zijn deze deelprojecten gerealiseerd en tussentijds geëvalueerd. Nu het IBP gereed is evalueert de ... Lees meer »

Live Hilversum

We Live Here Beeldmerk citymarketing

Beter op de kaart Met Live Hilversum willen we Hilversum Mediastad beter op de kaart zetten. Om dat voor elkaar te krijgen heb je iets nodig waarin Hilversummers zich herkennen en zich in kunnen vinden. Vanuit die gedachte is Live Hilversum geboren. Het merk Live Hilversum is ontwikkeld door Hilversummers, voor Hilversummers. Een creatief team van vier bedrijven sloeg de ... Lees meer »

Inzet Centrum

Beeldmerk Stadsfonds

Inzet Centrum mede mogelijk gemaakt door Stadsfonds Hilversum Het lijkt bijna vanzelfsprekend, maar onze inzet voor een sterker centrum, wordt gefinancierd vanuit het Stadsfonds Hilversum. U draagt daar als vastgoedgebruiker en/of eigenaar aan bij via uw OZB aanslag (met uitzondering van wonen). Lees meer »